Doelen stellen

Redenen om doelen te stellen

Het stellen van doelen werkt motiverend, je probeert een doel te bereiken. Een ander aspect van het stellen van doelen is, dat je je aandacht richt op het bereiken van het gestelde doel. Hierdoor ben je veel minder bezig met zaken, die niet belangrijk zijn voor het behalen van het doel, je verspilt dus minder energie aan irrelevante zaken. Zeker niet onbelangrijk is dat het stellen van doelen voor feedback zorgt, je kunt je gestelde doelen vergelijken met geleverde prestaties. Er kan daarnaast ook gekeken worden of de gewenste vorderingen gemaakt zijn. En tenslotte is een ander bijkomend voordeel, dat je door het bereiken van doelen ook een moment hebt om stil te staan met wat je behaald hebt. Het bereiken van een doel is een moment waarop je tevreden over jezelf mag zijn. Geniet daarvan!

Verschillende soorten doelen

Er kunnen verschillende soorten doelen gesteld worden. Er kunnen doelen gesteld worden die gericht zijn op resultaat, zoals bijvoorbeeld het winnen van een wedstrijd of het doel om de laagste handicap van je vriendengroep te hebben (resultaatdoelen). Daarnaast zijn er doelen die gericht zijn op je eigen prestatie, zoals onder de 80 scoren (prestatiedoelen). Ook kan de uitvoering van bepaalde handelingen, zoals het uitvoeren van routine voor elke slag als doel gesteld worden (procesdoelen).

Proces en resultaat doelen

Bij procesdoelen richt je je aandacht op een bepaalde gewenste uitvoer, bijvoorbeeld routine, techniek oefenen in de training en het durven loslaten tijdens het spelen. In golf zijn de procesdoelstellingen vaak belangrijker in samenwerking met de statistische prestatiedoelstellingen. Procesdoelen kunnen je dus helpen bij het aanleren van nieuwe technieken door bijvoorbeeld de aandacht bewust te richten op de ‘beleving en het gevoel’, wat weer handig is voor mensen die veel in hun hoofd zitten en constant bezig zijn met resultaat.
Resultaat doelen zijn het gevolg van prestatie doelen; prestatie doelen zijn het gevolg van proces doelen. Proces doelen zijn volledig afhankelijk van jou, de andere doelen (prestatie- en resultaat doelen) zijn meer afhankelijk van anderen. Het is daarom van belang om vooral bezig te zijn met Procesdoelen, waarbij de andere doelen ondersteunen en richting aangeven. In golf houden we ons voornamelijk bezig met proces doelen, het bezig zijn met je eigen progressie of verbetering in plaats van het (eind-) resultaat.