Pitch perfect!

Pitch perfect!

De laatste slag naar de green is vaak de pitch slag, deze wordt geslagen over een afstand tot 70 meter van de green.

Met de pitch slag wil je de bal hoog door de lucht over de rough of hindernis krijgen, de bal zal na het landen minder doorrollen.

De pitch slag is uitermate belangrijk om de bal dicht bij de hole te kunnen krijgen en de pitch ligt qua techniek dicht bij de volle swing.

Kom in actie en en neem 4 lessen in groepsverband om de pitch slag te perfectioneren.

Inhoud lessen: Pitch essentials, Pitch – verschillende clubs en afstanden, Pitch – verschillende liggingen en Pitch en stop

Verdere informatie via mail naar isi.zejnulahu@isigolf.nl.